Početna

 Uvodna riječ

Osnove
 Što trebate znati o JS?

 Sažete činjenice

 Značajna godina: 1914
 Božja organizacija

 Vjerni i razboriti rob
 "Novo svjetlo"

 Malo stado i druge ovce

 Božje ime

 Transfuzija krvi

Povijest
 Kratki povijesni pregled
 Kriva proročanstva

 "Kuća prinčeva"

 Piramidologija

Učenja
 ne-Trojstvo

 Tko je Isus?

 Isusova otkupnina

 Isus i razbojnik u raju

 Križ ili stup?

 Prijevod "Novi svijet"
 Biblijski reci
Promjenjena vjerovanja
 Pregled promjena

 "Ovaj naraštaj"

 Štovanje Isusa

 Uskrsnuće

 Više vlasti

Skandal
 Pridruženost UN-u

 Malavi i Meksiko

 Politička neutralnost

Ostalo
 Dvostruki standardi

 Izbjegavanje isključenih

 Neovisno mišljenje

 Kako doprijeti do Jehovinog svjedoka?

 Poganstvo

 "Smiju li kršćani imati mačke?"

 Promo slike

 Raymond Franz - "Grižnja savjesti"

Pitanja za Jeh. svjedoke
 Pitanja o Isusu

 Tri pitanja za JS

 Tko je u Novom savezu?

 Gdje je Raj?

Kontakt
 Forum

 Mail


  RSS pretplata

„Ime“ u Kršćanskim grčkim spisima (Novom zavjetu)

„Ime“ u Kršćanskim grčkim spisima (Novom zavjetu)

 

Koliko su Jehovini svjedoci promašili poantu novozavjetnog svjedočanstva prenaglašenim uzvisivanjem starozavjetnog Božjeg imena vidi se iz naglaska koji Kršćanski grčki spisi (Novi zavjet) daje samo jednom Imenu - imenu Isusa Krista.

Činjenica je da kad Novi zavjet govori o imenu (grč. Onoma) onda se to u velikoj većini slučajeva radi o imenu Isusa Krista (povezani članak: Svjedoci u Djelima apostolskim - „Ime“)

Ono što je malo poznata činjenica je da kad su rani kršćani govorili o Imenu (bez da se izričito navodilo o kojem se imenu radi) ono se uvijek odnosilo na Isusa - ime iznad svakog imena; kakvim su ga držali bar rani kršćani.

U tim slučajevima je u grčkom izvorniku riječ Ime s određenim članom: tou Onomatos (τοῦ ὀνόματος).

Engleski ekvivalent bi bio „the Name“, hrvatski „Ime“ s veliko „I“ jer za razliku od grčkog i engleskog, hrvatski jezik nema određene članove.

Zanimljivo je da Watchtower na temelju postojanja određenog člana u Ivanu 1:1 uz imenicu Bog to prevodi kao „Bog“ (s veliko „B“), dok drugu pojavu imenice Bog koja je bez određenog članka prevodi kao „bog“ (s malo „b). Inače, postoji i detaljnija analiza tog retka: Ivan 1:1 – Riječ bijaše Bog ili bog?

 

„Ime“ ili „nečije ime“

Evo dva primjera iz prijevoda Duda-Fućak u kojem se ova situacija prevodi kao „Ime“ (s veliko „I“):

Oni pak odu ispred Vijeća radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za Ime. (Djela 5:41)

Jer poradi Imena iziđoše i ne primaju ništa od pogana. (3. Ivanova 7)

Prepoznavši da ovo mogu biti prilično nezgodna mjesta za Jehovine svjedoke, već sumnjajući što se može očekivati, otvorio sam prijevod Novi svijet i nažalost, uvjerio se da me nije prevario predosjećaj kako bi ovi reci mogli biti zamućeno prevedeni.

 

Djela 5:41

Prijevod Duda-Fućak: Oni pak odu ispred Vijeća radosni što bijahu dostojni podnijeti pogrde za Ime.

Prijevod Novi svijet: Oni su pak otišli od Sudbenog vijeća, radujući se što su bili dostojni podnijeti sramotu zbog njegova imena.

Prijevod Novi svijet uz ime dodaje posvojnu zamjenicu "njegovo" iako te riječi nema u grčkom izvorniku, kao što je vidljivo u Watchtower izdanju The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures:

 

KIT, Djela 5:41

 

Zašto je to napravljeno?

Doduše, sam smisao nije promijenjen jer se iz konteksta vidi da se radi o Isusovom imenu. Redak prije u prijevodu Novi svijet glasi:

40 I poslušali su ga, te su dozvali apostole, išibali ih i naredili im da ne govore u Isusovo ime, pa su ih pustili da odu.

41 Oni su pak otišli od Sudbenog vijeća, radujući se što su bili dostojni podnijeti sramotu zbog njegova imena.

 

Prevoditelji koji su sastavili prijevod Novi svijet su uz Ime izgleda namjerno dodali "njegovo" kako bi se prikrila činjenica da kad su prvi kršćani govorili samo o jednom Imenu (τοῦ ὀνόματος) iznad svega - da je to bilo Ime Isusa Krista.

 

3. Ivanova 7

Prijevod Duda-Fućak: Jer poradi Imena iziđoše i ne primaju ništa od pogana.

Prijevod Novi svijet: Jer zbog Božjeg su imena pošli, ne uzevši ništa od ljudi iz svijeta

U grčkom izvorniku Ime je nekvalificirano, tj. ne postoji riječ "Božjeg". Ovo je također vidljivo u Watchtower izdanju The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures:

 

KIT, 3. Ivanova 7

 

Istina, sam Ivan nije izričito rekao o čijem se to Imenu radi; ali s obzirom na svjedočanstvo iz Djela 5:41 da su kršćani pod Ime mislili na Isusovo ime i još k tome da je upravo Ivan bio taj koji se u Djelima 5:41 zajedno s Petrom radovao da je bio dostojan podnijeti pogrde za Ime [Isusovo], s priličnom sigurnošću se može zaključiti da Ivan i ovdje misli na Isusovo ime.

Kako god bilo, izgleda da prevoditelji prijevoda Novi svijet opet ni ovo mjesto ne prepuštaju slučaju tako da Jehovini svjedoci niti neće zastati ovdje i razmisliti o kojem se to Imenu ovdje radi i neće ovaj redak povezati s Djelima 5:41.

 

Biblijsko svjedočanstvo je da su prvi kršćani zazivali, navješćivali, trpili zbog, zapovijedali u, svjedočili za: Isusovo ime .

Onaj tko to namjerno zamagljuje naviješta drugačiju dobru vijest (evanđelje).

 

Verzija za ispis

Povezani članci:

 

Komentiraj na forumu  

 Najnovije
 Svjedoci u Djelima apostolskim NOVO

 „Ime“ u Kršćanskim grčkim spisima NOVO

 Pismo tumači Pismo

 Isus i razbojnik u raju

 Arheologija i 607/587 g.pne.

 Pitanje krvi u Bugarskoj

 VIDEO: Izbjegavanje isključenih

 Raymond Franz - "Grižnja savjesti"

 VIDEO: Fred Franz o "Vodećem tijelu"

 VIDEO: Fred Franz o WT povijesti

 Informativne promo slike

 VIDEO: Pitanja o Isusu

 VIDEO: Kada je pao Jeruzalem?

 Ivan 1:1 - Riječ bijaše Bog ili bog?

 Identitet Isusa Krista

 Što trebate znati o JS?

 Staurogram (tau-rho)

 
 Izdvojeno
 Što trebate znati o JS?

 Značajna godina: 1914

 Harmagedon 1975

 Malo stado i druge ovce

 Pridruženost UN-u

 Božja organizacija

 "Novo svjetlo"

 "Ovaj naraštaj"

 Tri pitanja za JS

 

Moramo ispitati, ne samo što osobno vjerujemo, već i ono što naučava religiozna zajednica kojoj pripadamo. Da li su njene nauke potpuno u sukladnosti s Riječju Božjom, ili se zasnivaju na ljudskim predanjima? Ako ljubimo istinu tada se ne trebamo plašiti takvog ispitivanja, jer svaki od nas treba da iskreno želi da upozna volju Božju obzirom na nas, i da ju tada i vrši - Ivan 8:32. (Istina koji vodi do vječnog života - izdanje Društva Stražarske kule (1968) str.13, poglavlje "Zašto trebamo ispitati svoju religiju")

 

 Biblijske istine
 Zašto je Isus morao umrijeti?

 Evanđelje

 Kamo poći?

 Identitet Isusa Krista  

Iskustva/svjedočanstva
 Od Jehovinog do Isusovog svjedoka

 Kako doprijeti do JS-a?