Početna

 Uvodna riječ

Osnove
 Što trebate znati o JS?

 Sažete činjenice

 Značajna godina: 1914
 Božja organizacija

 Vjerni i razboriti rob
 "Novo svjetlo"

 Malo stado i druge ovce

 Božje ime

 Transfuzija krvi

Povijest
 Kratki povijesni pregled
 Kriva proročanstva

 "Kuća prinčeva"

 Piramidologija

Učenja
 ne-Trojstvo

 Tko je Isus?

 Isusova otkupnina

 Isus i razbojnik u raju

 Križ ili stup?

 Prijevod "Novi svijet"
 Biblijski reci
Promjenjena vjerovanja
 Pregled promjena

 "Ovaj naraštaj"

 Štovanje Isusa

 Uskrsnuće

 Više vlasti

Skandal
 Pridruženost UN-u

 Malavi i Meksiko

 Politička neutralnost

Ostalo
 Dvostruki standardi

 Izbjegavanje isključenih

 Neovisno mišljenje

 Kako doprijeti do Jehovinog svjedoka?

 Poganstvo

 "Smiju li kršćani imati mačke?"

 Promo slike

 Raymond Franz - "Grižnja savjesti"

Pitanja za Jeh. svjedoke
 Pitanja o Isusu

 Tri pitanja za JS

 Tko je u Novom savezu?

 Gdje je Raj?

Kontakt
 Forum

 Mail


  RSS pretplata

Značajna 1914. godina? - Činjenice o Jehovinim svjedocima

Letak s tekstom ovog članka možete skinuti u pdf formatu:

 

Značajna godina: 1914.

 

Tko god je imao nešto ozbiljniji doticaj s Jehovinim svjedocima, zna da je za njih godina 1914. jako važna. Naime, organizacija Stražarske kule počevši od oko 1925.g. smatra da je 1914. godine Isus ponovno došao - ali nevidljivo. Po njoj, Isus je tada primio od Boga Oca kraljevstvo i započeo svoju nevidljivu vladavinu i nevidljivo prisustvo. Ovaj nauk jedna je od temeljnih doktrina Stražarske kule. Ujedno, on je kamen-temeljac tumačenja sadašnjega doba.

Pošto se 1914.g. zakraljio, Isus je obavio pregled svih kršćanskih religija i crkvi da utvrdi koja je crkva najbliža "Istini", i tako je, navodno, našao da je Društvo Stražarske kule ta zajednica vjernika koja je najbliža i najvjernija istini.

Nakon 3,5 godine, 1918., (i ponovno 1919. g) odabrao je Društvo Stražarske kule i postavio ga nad svom svojom imovinom, kao "ispunjenje proročanstva" iz Matejevog evanđelja:

"Tko je dakle vjerni i razboriti rob kojeg je gospodar njegov postavio nad slugama svojim, da im daje hranu u pravo vrijeme? Sretan je taj rob ako ga gospodar njegov, kada dođe, nađe da tako radi! Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svom imovinom svojom." (Matej 24:45-47)

 

Jednostavno rečeno, na temelju značenja koje daje godinama 1914. i 1919. Stražarska kula uči da je njihova organizacija jedina organizacija s kojom Bog surađuje, tj. koju koristi da bi dovršio svoje djelo na Zemlji. Ona je jedina koja ima "Istinu" i čovjek sâm ne može doći do istine iz Božje Riječi bez njihove pomoći. Također, čovjek ne može doći u ispravni odnos s Bogom ukoliko se ne identificiraju Njegovu vidljivu organizaciju na Zemlji i ne povežu se s njom. S druge strane, sve ostale kršćanske denominacije su krive religije pod vlašću Sotone.

 

 

Osnovni je cilj ovog teksta razložiti kako je Stražarska kula došla do te 1914. godine i kakve su njene implikacije?

Ako je organizacija bila u krivu kod izračuna te godine, to znači da Jehovini svjedoci već desetljećima od vrata do vrata krivo navješćuju da je Isus ponovno došao 1914.g., iako on tada sigurno nije ponovno došao. A to dalje znači da u narednih par godina Isus nije izveo pregled kršćanskih crkvi i imenovao Društvo Stražarske kule za jedinog i pravog "vjernog i razboritog roba", već da je Društvo Stražarske kule tu titulu samo sebi prisvojilo i već desetljećima neovlašteno koristi autoritet Božjeg zastupnika nad milijunima svojih članova.

 

 

Kako se došlo do 1914. godine?

 

To je objašnjeno u Dodatku knjige «Što Biblija doista uči».

 

Komplicirana argumentacija je sljedeća:

Isus je rekao u Luki 21:24 da "će Jeruzalem gaziti neznabošci dok ne završe „vremena neznabožaca (pogana)“".

Tumačenje je da je to "vrijeme pogana" započelo kada je babilonski kralj Nabukodonozor osvojio Jeruzalem (glavni grad teokratskog Izraela) i razorio Hram, a to se prema kronologiji Stražarske kule dogodilo 607.g.pne. Tada je ujedno većina preostalih Židova odvedena u babilonsko sužanjstvo.

 

Koliko će trajati ta "vremena pogana"?

Pastor Charles Taze Russell, utemeljitelj pokreta «Istraživača Biblije» iz kojih je proizašla organizacija Jehovinih svjedoka, došao je do sljedećeg zaključka: U knjizi proroka Danijela 4:13 stoji za jednu viziju stabla, koje predstavlja Nabukodonozora, da će 7 vremena biti izgnan sa svoje kraljevske časti i da će živjeti kao životinja pomračena uma. To se proročanstvo iz Nabukodonozorova sna doslovno ispunilo na njemu samom, kako se čita dalje u knjizi proroka Danijela 4:28-30. Odmah se postavljaju bar tri pitanja:

 

1. ako je to proročanstvo već imalo svoje doslovno ispunjenje u babilonskom kralju, zašto bi se tražilo dodatno ispunjenje već ispunjenog proročanstva?

2. još važnije pitanje je: kako ovo privremeno svrgavanje s kraljevske časti jednog poganskog (nežidovskog) kralja može poslužiti za paralelu s privremenim ukidanjem izravne Božje vladavine nad Jeruzalemom kroz izraelske i judejske kraljeve?

3. i zašto se za duljinu „vremena pogana“ nije uzela brojka iz Otkrivenja 11:2: "Oni [pogani] će gaziti sveti grad četrdeset i dva mjeseca."? Naime, ovo je jedino mjesto u Bibliji na kojem se „vremena pogana“ i gaženja Jeruzalema (iz Luke 21:24) izravno povezuju uz neko konkretno vremensko razdoblje. A to vremensko razdoblje ne traje „7 vremena“ već 42 mjeseca tj. 3.5 godine, odnosno 3.5 vremena.

 

Usprkos svemu tome, uzeto je tih "7 vremena" iz Danijela i prema analogiji iz knjige Otkrivenja 12:6&14 (gdje se za 3,5 vremena govori da označava 1260 dana) zaključilo da se radi o broju dana u tih 7 godina. Znači 7 x 360 (lunarna godina) = 2520 dana.

A onda je na osnovu Ezekiela 4:6 upotrijebljena analogija 1 dan = 1 godina.

Što nas konačno dovodi do toga da "vrijeme pogana" traje 2520 godina.

Sada se lako može izračunati kada je to "vrijeme pogana" završilo, ako je započelo padom Jeruzalema 607 g.pne.:

 

-607 + 2520 = 1913

 

No, rezultat nije 1913. godina jer nulta godina ne postoji, tako da dobivamo godinu 1914.

 

607.g.pne + 2520 god = 1914.g.n.e.

 

(Inače, Russell je najprije držao da je Jeruzalem pao 606. g.pne te je uračunavajući nepostojeću 0-tu godinu došao do 1914. Kasnije kada je shvatio pogrešku, spominjao je i 1915.g., a tek 1943.g. pad Jeruzalema se pomakao na 607.g.pne kako bi se održala pivotalna 1914.g.).

Još jedna nelogičnost jest da se do cifre od 2520 dana došlo računajući s lunarnom godinom od 360 dana, da bi se ta cifra kasnije u preračunu prevela u solarnih 2520 godina.

 

Nadalje se postavlja sljedeće logično pitanje:

 

Kako je Stražarska kula odabrala 607.g.pne kao godinu pada Jeruzalema?

 

Krenulo se s 539.g.pne za koju se povjesničari slažu da je tada palo Babilonsko carstvo. Babilon je tada osvojio Perzijski kralj Kir, te je 537.g.pne svojim ediktom oslobodio Židove iz sužanjstva te im dozvolio da se vrate u Jeruzalem i obnove ga.

 

Tumačeći riječi iz proroka Jeremije 25:11-12: "Sva će se zemlja ova pretvoriti u pustoš i grozan prizor postati, i ti će narodi služiti kralju babilonskome sedamdeset godina. A kad se navrši sedamdeset godina, pozvat ću na odgovornost kralja babilonskoga i narod onaj zbog prijestupa njihova’, kaže Jehova, ‘pozvat ću na odgovornost cijelu zemlju kaldejsku i pretvorit ću je u pustoš vječnu."

Stražarska kula zaključuje da tih 70 godina označava vrijeme židovskog sužanjstva od pada Jeruzalema.

Tako je onda računica 537.g.pne - 70 god = 607.g.pne.

 

U cijeloj kronologiji najbitnija je ta 607.g.pne, kao početna točka računanja "vremena pogana" koje je navodno završilo 1914.g.

 

Pad Jeruzalema - 587. g.pne

No, glavni je problem taj da je Nabukodonozor razorio Jeruzalem ne 607. već 586/587.g.pne.!

Ovo je godina oko koje se povjesničari slažu. Ona je dokaziva iz brojnih neovisnih povjesnih dokumenata poput Ptolomejeva kanona, Nabonidovog ljetopisa, pločica s potvrdama poslovnih transakcija, zapisa astronomskih promatranja itd... Ova nesigurnost radi li se o 587 ili 586 g.pne. je ne zbog prihvaćene kronologije Babilonskih kraljeva već zbog toga što Biblija nije jasna je li Jeruzalem uništen za 18. ili 19. godine vladanja Nabukodonozora (usporedi Jer 52:12 i 52:29)

 

Glavni protuargument koji Stražarska kula daje na ovu povjesno utvrđenu činjenicu je taj da se ona drži biblijske kronologije, uzimajući u obzir navodnih 70 godina židovskog sužanjstva i da radije temelji svoje uvjerenje na Božjoj riječi nego na vanbiblijskim dokazima kojima argumentiraju sekularni povjesničari.

 

Problem je jedino što ovo zadnje nije istina. Naime, kako je Stražarska kula došla do 607.g.pne?

Uzela je 537.g.pne i po svom tumačenju Biblije od te godine oduzela spomenutih biblijskih 70 godina.

No, otkuda Jehovinim svjedocima 537.g.pne.? Biblija o toj godini (tj. o toj cifri) nigdje izrijekom ne govori.

Stražarska kula je uzela tu godinu od sekularnih povjesničara! Dakle, sekularni povjesničari tvrde da je Kir oslobodio Židove 537.g.pne., ali sa druge strane u isto vrijeme ti isti povjesničari tvrde da je Jeruzalem pao 586/587.g.pne (a ne 607.g.pne kako to tvrdi Stražarska kula).

 

Zašto je od tih sekularnih povjesničara uzeta jedna godina, a druga se negira? Imajući k tome još na umu da su povjesničari puno sigurniji što se tiče vremena pada Jeruzalema, da je bio 586. ili 587., nego da je 537. Kir oslobodio Židove.

 

Odgovor je vrlo jednostavan. Ako je Jeruzalem razoren 587.g.pne, onda bi po Russellovoj kronologiji "vremena pogana" završila 1934, a ne 1914. Što dalje znači da se Isus zakraljio i započeo svoju nevidljivu prisutnost tek te 1934.g., a to znači da On osobno nikako nije mogao izabrati Društvo Stražarske kule da bude njegov ekskluzivni zastupnik na Zemlji. Ovim se ta cijela priča ruši do samih temelja.

 

 

Povjesna rekonstrukcija

 

Da stvar bude još očitija, iz izdanja same Stražarske kule može se rekonstruirati da ako je perzijski kralj Kir dokončao Babilonsko carstvo 539.g.pne onda je Nabukodonozor razorio Jeurzalem 586/587.g.pne.

Dovoljno je pratiti kronologiju babilonskih kraljeva od Nabukodonozora, pa do zadnjega Nabonida.

 

U Bibliji stoji da je Nabukodonozor razorio Jeruzalem u 19. godini svoga kraljevanja.

Petoga mjeseca, sedmoga dana u mjesecu, to jest devetnaeste godine kraljevanja Nebukadnezara, kralja babilonskoga, došao je do Jeruzalema Nebuzaradan... On je spalio dom Jehovin, dvor kraljev i sve kuće u Jeruzalemu. Kuće svih velikaša spalio je vatrom. (2. Kraljeva 25:8-9)

 

Biblijskom rekonstrukcijom, s kojom se slažu i povjesničari, a i Stražarska kula, znamo da je Nabukodonozor vladao 43 godine.

"Budući da je Nabukodonozor vladao 43 godine..." (Stražarska kula, 1. studenog 1986.)

 

Naslijedio ga je njegov sin Evil Meradok. A što se tiče njegove vladavine i kronologije njegovih nasljednika do zadnjeg babilonskog kralja, povjesničari, a i Stražarska kula, tvrde:

"Evil Meradok kraljevao je dvije godine a ubio ga je njegov šogor Neriglisar, koji je vladao četiri godine, a to je vrijeme proveo uglavnom u građevinskim radovima. Njegov maloljetni sin Labaši-Marduk, opaki dječak, naslijedio ga je, a ubijen je u roku od devet mjeseci. Nabonid, koji je služio kao guverner Babilona i koji je bio Nabukodonozorov omiljeni zet, uzeo je prijestolje i imao prilično slavnu vladavinu do pada Babilona 539.g.pne." (Stražarska kula, 1. siječnja 1965, str 29.)

 

Za posljednjeg kralja Nabonida, se zna da je vladao 17 godina:

"Posljednji vrhovni vladar babilonskog Carstva; otac Baltazara, na temelju klinastih tekstova vjeruje se da je vladao nekih 17 godina (556 - 539 pne). Bio je predan književnosti, umjetnosti i religiji." (Uvid u Sveto pismo, svezak 2, str.457; Nabonid)

 

Rezimirano, unatraške to izgleda ovako:

539 - pad Babilona i kraj vladavine Nabonida

539 - 556 - 17 g. vladavine Nabonida

556 - 556 - 9 mj. vladavine Labaši-Marduka

556 - 560 - 4 g. vladavine Neriglisara

560 - 562 - 2 g. vladavine Evil Meradoka

562 - 605 - 43 g. vladavine Nabukodonozora

 

Došlo se do 605.g.pne kao godine u kojoj je Nabukodonozor započeo svoju vladavinu kao babilonski kralj. Pošto je on osvojio i razorio Jeruzalem 19. godine svoje vladavine, dolazi se do 586. ili 587.g.pne. kao godine razorenja Jeruzalema.

 

 

Zaključak

 

Ovim su pokazane dvije glavne slabosti u temeljnoj doktrini Stražarske kule a tiče se 1914.g.

1. proročanstvo iz Danijelove knjige se nikako ne može odnositi na "vrijeme pogana" jer se ono doslovno ispunilo na poganskom kralju Nabukodonozoru.

2. čak i da se "7 vremena" iz Danijelove knjige odnosi na "vrijeme pogana" kronologija Stražarske kule pada u vodu zbog krive početne točke izračuna jer je Jeruzalem pao 586/587. a ne 607.g.pne.

 

Osim toga, kada je pastor Russell navješćivao godinu 1914. uz nju nije povezivao početak Kristove nevidljive prisutnosti (jer je vjerovao da je ona započela već 1874.) nego je za godinu 1914. navješćivao Harmagedon, uništenje svih lažnih religija (među njima i kršćanstva), kraj vladavine naroda i uspostavu vidljivog Božjeg kraljevstva na zemlji. Kako se to proročanstvo nije obistinilo, značaj 1914. se "produhovio" u nevidljivu domenu tako što je Kristov dolazak pomaknut sa 1874. (kako se do tada vjerovalo) na 1914.

 

Ovo sve ukazuje na to da je Društvo Stražarske kule ipak sâmo samoprozvani «ekskluzivni Božji kanal» i usuđuje se samovoljno govoriti u Božje ime i prakticirati božanski autoritet nad milijunima ljudi, dok joj Bog taj autoritet nikada (a pogotovo ne 1919. g) nije dao.

 

 

Dodatno o 1914-kronologiji i Jeremijinih "70 godina"

 

 

 

Verzija za ispis

Povezani članci:

 

Komentiraj na forumu  

Komentari (10 / 24)
Na vrh #24 mali šime Komentirano: 03-02-2017, 13:50:58
Novi članak: Š to arheologija kaže o 607.g. pne. kao godini pada Jeruzalema a samim time i o WT kronologiji kojom se došlo do 1914. god.Arheologija i pad Jeruzalema: 607 ili 587/586 g. pne.?

Par prilično jednostavnih testova kojima možemo (iako nismo profesionalni povjesničari) lako ispitati ovo pitanje.

1) Distribucija pronađenih poslovnih pločica
2) Hilah Stela
3) Usporedba s drugim kronologijama


.

Na vrh #23 Comrade Tito Komentirano: 02-03-2012, 10:04:58
Zlatane!!!
Na vrh #22 Comrade Tito Komentirano: 27-02-2012, 11:55:14
OK, drugi pokušaj:


Ne znam koju posluku želiš porati, Zlatane, ali bih rado nastavio ovu raspravu s tobom.

Gle, nije da ja ne vjerujem u kronologiju Jehovinih svjedoka i 1914. Ja sam zapravo proučavajući Bibliju i istražujući nauke svoje religije (upravo na način na koji me "vjerni i razboriti rob" učio istraživati i rušiti nauke drugih religija), došao do zaključka da ono što mi zovemo "istina", baš i nije istina, nego samo jedno u nizu nagađanja Vodećeg tijela.

Nisam ono prethodno računanje "7 vremena" naveo kao svoje konačno mišljenje, niti sam tebe htio uvjeriti da je to jedino ispravno tumačenje. Samo sam te upitao jesi li ikada istraživao i proučavao Sveto pismo "koristeći svoj razum" (Rimljanima 12:1)

I bit će mi vrlo žao ukoliko si od toga već unaprijed odustao.

Inače, kao što sam rekao, "Tito" je samo nadimak. Osobno Josipa Broza sm

. . .
(vidi cijeli komentar)
Na vrh #21 mali šime Komentirano: 27-02-2012, 11:47:40
Admine!???
 "Ne vidim svoj komentar kojeg sam poslao na titine Brione". Š ta je reći? Da budem iskren izgubio sam volju za raspravljanje,jer ne razumem tu vrstu igre. Moliću da se postavi moj komentar, tvoj komentar i `titin` odgovor tako kada se otvori internet stranica za sve posetitelje bude vidljiva rasprava!
Zlatko,

Ne znam o čemu govoriš.
Nisam ti obrisao niti jedan post.

Kada si ga napisao?

Ili misliš na komentare koji su vidljivi na dnu stranice članka.
Gle, na stranicama se vidi samo zadnjih 10 komentara, jer kolika bi ta stranica bila ako uz ovom topiku jednog dana bude 30 stranica iliti 450 postova...
Nema smisla... rasprava je na forumu - ovdje - a tamo jasno piše: Komentari (10 / 19)
Znači prikazano 10 od ukupno 19 koji se mogu vidjeti na forumu...
Takva je prak

. . .
(vidi cijeli komentar)
Na vrh #20 Comrade Tito Komentirano: 27-02-2012, 11:45:04
Dobro...

I što sada?

Nećemo dalje razgovarati ili...?

Ne kužim!  Huh

Na vrh #19 zlatko Komentirano: 27-02-2012, 11:33:31
Admine!???
 "Ne vidim svoj komentar kojeg sam poslao na titine Brione". Š ta je reći? Da budem iskren izgubio sam volju za raspravljanje,jer ne razumem tu vrstu igre. Moliću da se postavi moj komentar, tvoj komentar i `titin` odgovor tako kada se otvori internet stranica za sve posetitelje bude vidljiva rasprava!
Biću kratak ovaj put. Nasmejali ste me dobro, i ti i ovaj takozvani tito! U redu,u redu! Tvoju ulogu, tvoj film, tvoj scenario, tvoj cilj, tvoje takozvane adute sam razumeo, međutim kad si ubacio ovaj lik ´maršala tita´ u komične scene jednog starešine Jehovinih svedoka, grohotom sam se nasmejao!!!  Pra´o dobra zeza!  Neko bi rekao za ovaj skeč: bolje ispade nego sve ove  napisane neistine. A šlag tj završetak tvojom izjavom”uveri me stoposto”, da postoji starešina koji se ne slaže sa hronologijom 1914 i koji to ne sme priznati, inače bi bio….kao zna mu se…

Ali evo, da ne zvuči provokativan komentar ostavljam kao

. . .
(vidi cijeli komentar)
Na vrh #18 Comrade Tito Komentirano: 25-02-2012, 18:00:45
1) Ja nisam bivši Jehovin svjedok. Aktivni sam svjedok i služim u svojoj skupštini kao starješina.
2) Vidi pod 1.
3) Tito je samo jedan nadimak.

Zadovoljan?
Na vrh #17 zlatko Komentirano: 25-02-2012, 15:53:09
Tito! Tito!

Znači, može reklamica...
U ovoj razmeni misli korišteni su časopisi  Kula stražara 87. 1. 3. 5.  : W 0615.01 19,  `Sve je pismo od Boga nadahnuto´, `Š ta zaista naučava Biblija´, ´Obrati pažnju Danilovom proročanstvu`. Raspravljanje na temelju Pisma`...


 Glavni razlog zašto se koristi literatura Jehovinih svedoka jeste što sam Jehovin svedok. Kao pripadnik Božje organizacije mogu koristiti i obrađivati na svoj način literaturu i infomacije na određenu temu. Naprimer. kopiraću/ prepisaću neke misli iz Kule Stražare 98´ 1. 5. 13-14, gde stoji

U vreme kad je ta nova nacija počela postojati, desili  su se važni događaji koji su ispunili Joelove proročanske reči. O tim događajima čitamo u Delima apostolskim 2:2-4: ”U jedan put postade huka s neba kao duhanje silnoga vetra, i napuni svu kuću gde sedjahu; i pokazaše im se razdeljeni jezici kao ognjeni; i sede po jedan na svakoga od nji

. . .
(vidi cijeli komentar)
Na vrh #16 mali šime Komentirano: 25-02-2012, 15:02:44
Za razliku od lunarne godine (354 dana) i solarne godine (365 i 6 sati) postoji proročanska "godina”. U biblijskim se proročanstvima reč "godina” često koristi u posebnom smislu kao oznaka za 12 meseci od kojih svaki ima 30 dana, što ukupno iznosi 360 dana...

Budući da su ”sedam vremena" proročanska, na 2 520 dana ...
Ok - ima nekog smisla.

No, hajdemo onda napraviti još jedan test dosljednosti WT tumačenja Biblije.

Dakle, u Dan 4 za godine se uzimaju proročanska godina od 360 dana, jer se u Dan 4 navodno radi o proročanstvu.

U Dan 9:24-27 stoji također jedno proročanstvo.
Kakvu godinu WT uzima za ovo proročanstvo: lunarnu, solarnu ili dosljedno "proročansku"?

Da ti pomognem:

"Nakon tog vremenskog perioda pojavit će se davno obećani Mesija. Računanjem 483 godine (49 plus 434) od 455. pr. n. e. d

. . .
(vidi cijeli komentar)
Na vrh #15 mali šime Komentirano: 25-02-2012, 14:48:17
"Kako sam primetio zahvaljujući`titi `sam na životu, što mu ,naravno, od srca zahvaljujem ( da se tako napiše u šali)." Ti se dobro sećaš da sam te lepo pitao: da li ću biti banovan ako ti proturečim biblijskim citatima, činjenicama, raznim dokazima, literaturom Jehovinih svedoka itd ...te da si tada napisao NEĆU BITI BANOVAN ZBOG TOGA, već banovanje ide zbog spamovanja i  nekulturnog ponašanja.

Ti kao pametna osoba valjda znaš i razliku između obrisanog posta i banovanja  Roll Eyes
Brisanje postova je navedena kao opcija, čisto da znaš da pretjerano copy-paste-anje na širinu koje ne doprinosi raspravi o temi je moguće da budu obrisani. Vjerojatnost je mala ali mogućnost postoji.
Za zaslužiti bann ipak moraš biti dosta zločestiji  Tongue


A iz ovog  priznanja  se da zaključiti


. . .
(vidi cijeli komentar)
 Najnovije
 Svjedoci u Djelima apostolskim NOVO

 „Ime“ u Kršćanskim grčkim spisima NOVO

 Pismo tumači Pismo

 Isus i razbojnik u raju

 Arheologija i 607/587 g.pne.

 Pitanje krvi u Bugarskoj

 VIDEO: Izbjegavanje isključenih

 Raymond Franz - "Grižnja savjesti"

 VIDEO: Fred Franz o "Vodećem tijelu"

 VIDEO: Fred Franz o WT povijesti

 Informativne promo slike

 VIDEO: Pitanja o Isusu

 VIDEO: Kada je pao Jeruzalem?

 Ivan 1:1 - Riječ bijaše Bog ili bog?

 Identitet Isusa Krista

 Što trebate znati o JS?

 Staurogram (tau-rho)

 
 Izdvojeno
 Što trebate znati o JS?

 Značajna godina: 1914

 Harmagedon 1975

 Malo stado i druge ovce

 Pridruženost UN-u

 Božja organizacija

 "Novo svjetlo"

 "Ovaj naraštaj"

 Tri pitanja za JS

 

Moramo ispitati, ne samo što osobno vjerujemo, već i ono što naučava religiozna zajednica kojoj pripadamo. Da li su njene nauke potpuno u sukladnosti s Riječju Božjom, ili se zasnivaju na ljudskim predanjima? Ako ljubimo istinu tada se ne trebamo plašiti takvog ispitivanja, jer svaki od nas treba da iskreno želi da upozna volju Božju obzirom na nas, i da ju tada i vrši - Ivan 8:32. (Istina koji vodi do vječnog života - izdanje Društva Stražarske kule (1968) str.13, poglavlje "Zašto trebamo ispitati svoju religiju")

 

 Biblijske istine
 Zašto je Isus morao umrijeti?

 Evanđelje

 Kamo poći?

 Identitet Isusa Krista  

Iskustva/svjedočanstva
 Od Jehovinog do Isusovog svjedoka

 Kako doprijeti do JS-a?